CentOS 7 – VirtualBox – Resize partition

Zgapiłem się i utworzyłem zbyt małą partycję systemu CentOS, aż 8GB okazało się w trakcie pracy zbyt małą ilością miejca. Musiałem powiększyć partycję – tylko że to maszyna wirtualna – więc jak to zrobić?

Pierwsze co zrobiłem to zamknąłem moją maszynę i w systemie windows powiększyłem dysk VDI do rozmiaru 20GB komendą:

zrzut ekranu4

VBoxManage modifyhd <absolute path to file> --resize <size in MB>

Po tym zabiegu uruchomiłem CentOSa i zaczynamy zabawę z komendami. fdisk -l wyświetla nam aktualny stan partycji jaki mamy.

fdisk -l 

Dysk /dev/sda: 8.0 GB, bajtów: 8971520000, sektorów: 10260000
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x000ab4cc

Urządzenie Rozruch  Początek   Koniec  Bloków  ID System
/dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
/dev/sda2     1026048  16777215   7875584  8e Linux LVM

Jak widać, nie widać dodanych przezemnie 12GB wolnej przestrzeni. Uruchamiamy komendę:

fdisk /dev/sda 
 n {nowa partycja} 
 p {partycja podstawowa} 
 3 {numer partycji} 
 t {zmieńmy ID} 
 8e {Linux LVM partition} 
 w {wyjdź}

Uruchamiamy ponownie nasz system.

reboot

Sprawdzamy ponownie status dysków i powinniśmy zobaczyć coś podobnego do tego:

fdisk -l 

Dysk /dev/sda: 21.0 GB, bajtów: 20971520000, sektorów: 40960000
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x000ab4cc

Urządzenie Rozruch  Początek   Koniec  Bloków  ID System
/dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
/dev/sda2     1026048  16777215   7875584  8e Linux LVM
/dev/sda3    16777216  40959999  12091392  8e Linux LVM

Teraz przechodzimy przez montaż naszej przestrzeni dyskowej i jej połączenie z partycją roota.

pvcreate /dev/sda3

Sprawdzamy sobie grupę partycji do łączenia

vgdisplay # (u mnie centos)
vgextend centos /dev/sda3
lvextend /dev/centos/root /dev/sda3

Z racji tego że to VirtualBox i format partycji to sfx a nie ext musimy zainstalować dodatkową appkę i nią scalić przestrzeń dyskową:

sudo yum install xfsprogs.x86_64 --assumeyes

sudo xfs_growfs /root

Na koniec możemy sprawdzić sobie miejsce na dysku komendą df -h i powinniśmy zobaczyć powiększoną partycję.

[root@localhost biblioteka]# df -h
System plików      rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/mapper/centos-root  19G 6,7G  12G 37% /
devtmpfs         1,9G   0 1,9G  0% /dev
tmpfs          1,9G  72K 1,9G  1% /dev/shm
tmpfs          1,9G 8,7M 1,9G  1% /run
tmpfs          1,9G   0 1,9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        497M 124M 374M 25% /boot
none           25G  20G 5,2G 80% /media/sf_ISO
none           25G  20G 5,2G 80% /media/sf_NEUCA
none           445G 193G 253G 44% /media/sf_PHP
tmpfs          380M  44K 380M  1% /run/user/0

 

 

 

 

 

Kasztelan Paweł

Programista samouk, zakochany w ZF i Laravel, szerzący opinię że PHP + JS + HTML + CSS to są języki w których może zostać stworzona aplikacja równie dobra, a nawet lepsza od twardego klienta.