Subiekt GT – C# – Połączenie przez Sferę

Poniżej kod umożliwiający podłączenie się do Sfery Subiekta GT w C#. Wszystkie przykłady w dokumentacji napisane są w VB.NET i nikt nie produkuje jawnie kodu w C#, więc będą się tutaj pojawiać pomniejsze linie obrazujące w jaki sposób można wykonać poszczególne operację w tym języku. Poradniki są dedykowane dla nowicjuszy bądź osób dopiero zaczynających zabawę z rozwiązaniami sferycznymi.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SubiektGTTestWZ
{
  
  class Program
  {
    [STAThread]
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        // Utworzenie obiektu GT
        InsERT.GT gt = new InsERT.GT();

        gt.Produkt = InsERT.ProduktEnum.gtaProduktSubiekt;
        gt.Serwer = "(local)\\SQL2014";
        gt.Baza = "TestSubiekt1";
        gt.Autentykacja = InsERT.AutentykacjaEnum.gtaAutentykacjaMieszana;
        gt.Uzytkownik = "sa";
        gt.UzytkownikHaslo = "1234";
        gt.Operator = "Szef";
        gt.OperatorHaslo = "1234";

        // Uruchomienie Subiekta GT
        InsERT.Subiekt subiekt = (InsERT.Subiekt)gt.Uruchom((Int32)InsERT.UruchomDopasujEnum.gtaUruchomDopasuj, (Int32)InsERT.UruchomEnum.gtaUruchomNieArchiwizujPrzyZamykaniu);
        subiekt.Okno.Widoczne = true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
        Console.ReadKey();
      }

    }
  }
}

 

Kasztelan Paweł

Programista samouk, zakochany w ZF i Laravel, szerzący opinię że PHP + JS + HTML + CSS to są języki w których może zostać stworzona aplikacja równie dobra, a nawet lepsza od twardego klienta.