SULU CMS – Content management made awesome

Czym jest Sulu.ioSulu to platforma zarządzania treścią oparta o framework Symfony2. Głównym odbiorcom tego narzędzia ma być szeroko pojęty biznes. Jest to elastyczny CMS do tworzenia i zarządzania multi-witrynami przedsiębiorstwa, taki multi-cms. Cały CMS został oparty o praktycznie niezawodne środowisko programistyczne gwarantujące wysoką wydajność rozwiązania. Samo Sulu cechuje zbiór zaawansowanych funkcji dla programistów oraz bardzo prosty interfejs dla użytkowników / redaktorów. Właśnie dlatego mój wzrok został skierowany właśnie na ten framework i powstanie na jego temat kilka tutoriali, począwszy od instalacji,  aż do rozwoju platformy o nowe elementy.

Czy jest to fajny system? Zdecydowanie tak, jednak na początku bez developera ani róż. Nie ma cudownego (jak w WordPressie) zarządzania skórkami. Pierwsze co trzeba zrobić to łapać za konsolę i wpisywać zbiór komend żeby zainstalować całe to ustrojstwo w miarę stabilny sposób. Następnie przechodzimy do grzebania w plikach XML w celu konfiguracji przestrzeni roboczych – czyli naszych multi-witryn. Jeżeli nie chcesz bawić się w instalowanie Sulu aby samemu przekonać się że jest to super sprawa możesz sprawdzić sobie demo: http://demo.sulu.io/en oraz panel admina http://demo.sulu.io/admin/login (demo:demo).

 

Instalacja

Rozpoczynamy od pobrania repozytorium. Wydajemy w konsoli komendę:

git clone https://github.com/sulu-io/sulu-standard.git

Wchodzimy do projektu i przełączamy się dla pewności na mastera:

cd sulu-standard
git checkout master

Instalujemy composera (Linux) Poradnik instalacji:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Instalujemy Sulu.io:

composer install

1

Po pobraniu wszystkich składników (trochę ich jest) rozpoczniemy proces podawania danych dostępowych do bazy danych, smtp i ogólnej konfiguracji systemu. Dokładnie rozpisane parametry znajdziecie tutaj na samym końcu zebrane w tabelce.

Po wstępnym zainstalowaniu systemu przechodzimy do wydania szeregu komend które skopiują dla nas domyślne elementy wyglądu.

cp app/Resources/webspaces/sulu.io.xml.dist app/Resources/webspaces/sulu.io.xml

Po skopiowaniu naszej przestrzeni roboczej musimy ją wyedytować. Wchodzimy w plik i zmieniamy wszystko co ma w nazwie sulu na swój adres / domenę. Dla przykładu mój config dla maszyny wirtualnej.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<webspace xmlns="http://schemas.sulu.io/webspace/webspace"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://schemas.sulu.io/webspace/webspace http://schemas.sulu.io/webspace/webspace-1.0.xsd">

  <name>192.168.56.180</name>
  <key>192_168_56_180</key>

  <localizations>
    <localization language="en" shadow="auto">
      <localization language="en" country="us" shadow="auto"/>
    </localization>
    <localization language="de">
      <localization language="de" country="at"/>
    </localization>
  </localizations>

  <theme>
    <key>default</key>
    <default-templates>
      <default-template type="page">default</default-template>
      <default-template type="homepage">overview</default-template>
    </default-templates>

    <error-templates>
      <error-template default="true">ClientWebsiteBundle:views:error.html.twig</error-template>
      <error-template code="404">ClientWebsiteBundle:views:error404.html.twig</error-template>
    </error-templates>
  </theme>

  <navigation>
    <contexts>
      <context key="main">
        <meta>
          <title lang="de">Hauptnavigation</title>
          <title lang="en">Mainnavigation</title>
        </meta>
      </context>
      <context key="footer">
        <meta>
          <title lang="de">Footernavigation</title>
          <title lang="en">Footernavigation</title>
        </meta>
      </context>
    </contexts>
  </navigation>

  <portals>
    <portal>
      <name>192.168.56.180</name>
      <key>192_168_56_180</key>
      <resource-locator>
        <strategy>tree</strategy>
      </resource-locator>

      <localizations>
        <localization language="en" default="true"/>
        <localization language="de"/>
      </localizations>

      <environments>
        <environment type="prod">
          <urls>
            <url language="en">192.168.56.180</url>
            <url language="de">192.168.56.180</url>
            <url>192.168.56.180/{localization}</url>
          </urls>
        </environment>
        <environment type="stage">
          <urls>
            <url>192.168.56.180/{localization}</url>
            <url>192.168.56.180/{localization}</url>
          </urls>
        </environment>
        <environment type="dev">
          <urls>
            <url>192.168.56.180/{localization}</url>
            <url language="en">192.168.56.180</url>
          </urls>
        </environment>
      </environments>
    </portal>
  </portals>
</webspace>

następnie kopiujemy domyślne templejty

cp app/Resources/pages/default.xml.dist app/Resources/pages/default.xml
cp app/Resources/pages/overview.xml.dist app/Resources/pages/overview.xml
cp app/Resources/snippets/default.xml.dist app/Resources/snippets/default.xml

czyścimy pliki projektu, zakładamy niezbędne foldery

rm -rf app/cache/*
rm -rf app/logs/*
mkdir app/data
sudo setfacl -R -m u:www-data:rwx -m u:`whoami`:rwx app/cache app/logs uploads/media web/uploads/media app/data
sudo setfacl -dR -m u:www-data:rwx -m u:`whoami`:rwx app/cache app/logs uploads/media web/uploads/media app/data

I przechodzimy do instalacji bazy danych. Wersja developerska automatycznie założy nam użytkownika administracyjnego admin/admin oraz domyślną scheme uprawnień.

app/console sulu:build prod
LUB
app/console sulu:build dev

Jeżeli wybraliśmy wersję produkcyjną to musimy założyć uprawnienia oraz konto użytkownika:

app/console sulu:security:role:create
app/console sulu:security:user:create

no i ODPALAMY! 🙂

Kasztelan Paweł

Programista samouk, zakochany w ZF i Laravel, szerzący opinię że PHP + JS + HTML + CSS to są języki w których może zostać stworzona aplikacja równie dobra, a nawet lepsza od twardego klienta.