PHP – zaokrąglanie liczb

Poniżej swoista żółta karteczka dotycząca zaokrąglania liczb w php. W ostatnim czasie chyba wszystko zbyt bardzo zaokrąglam (w tym siebie!).

float round ( float $val [, int $precision = 0 [, int $mode = PHP_ROUND_HALF_UP ]] )

Funkcja zaokrągla liczbę standardowym sposobem, w górę jak jest powyżej 0,5 a dół jak jest poniżej. Przydatna do obliczeń walutowych. Dokumentacja: http://pl1.php.net/manual/en/function.round.php

echo round(1.3);    # 1
echo round(1.5);    # 2
echo round(1.7);    # 2
echo round(1.6, 0);   # 2
echo round(2.95551, 3); # 2.956
echo round(32411, −3); # 32000
echo round(2.045, 2);  # 2.05
echo round(2.055, 2);  # 2.06
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  # 2
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); # 1
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); # 2
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); # 1

Continue reading “PHP – zaokrąglanie liczb” »

Czytaj więcej