TaskCentre – użytkownik i opcja „pokaż/ukryj rozszerzenia plików”

W przypadku jeżeli TaskCentre jako serwer lub pojedyncze zadanie uruchomione jest na uprawnieniach użytkownika lokalnego / domenowego to rozpoczyna dziedziczenie jego konfiguracji systemu Windows. Jednym z uprawnień na które trzeba zwrócić uwagę jest „Pokaż / Ukryj rozszerzenia plików”, o czym przekonałem się dosyć boleśnie.

1
Pokaż/Ukryj rozszerzenia plików.

Powyższe uprawnienie ma wpływ na parametr „name” zwracany z informacji o przetwarzanym pliku np. w narzędziu XML Document Import. W przypadku włączenia opcji „Pokaż / Ukryj rozszerzenia plików” parametr name przyjmuję wartość: nazwa_pliku.xml. Jeżeli opcja jest wyłączona otrzymamy tylko nazwa_pliku bez rozszerzeni.

Domyślnie, jeżeli zadanie nie jest uruchomione na użytkowniku nazwanym opcja jest WYŁĄCZONA a nazwa pliku którą otrzymujemy przybiera formę: nazwa_pliku. Należy uważać na przepięcie zadań na użytkownika nazwanego ponieważ taski mogą się prawidłowo nie wykonywać w przypadku zapisów takich jak:

ThisStep.LogWarning "name: " & Steps("XML Document Import").FileProperties.Name

ThisStep.LogWarning "name: " & Steps("XML Document Import").FileProperties.Name & ".xml"

Na poniższym obrazku zostały zaprezentowane wyniki działania w/w funkcji LogWarning. Można zaobserwować jakie są komunikaty zwrotne w przypadku włączonej i wyłączone opcji „Pokaż / Ukryj rozszerzenia plików”.

123
Włączona opcja: Pokaż/Ukryj rozszerzenia plików.
456
Wyłączona opcja: „Pokaż/Ukryj rozszerzenia plików”.

Problem ten jest niezwykle dokuczliwy w momencie w którym zaprojektowaliśmy zadania np. na wyłączonej opcji i importujemy je ponownie na maszynie która posiada włączoną opcję. Już na samym wstępie otrzymujemy serię błędów związanych, właśnie z brakiem rozszerzenia lub zduplikowanym rozszerzeniem.

Kasztelan Paweł

Programista samouk, zakochany w ZF i Laravel, szerzący opinię że PHP + JS + HTML + CSS to są języki w których może zostać stworzona aplikacja równie dobra, a nawet lepsza od twardego klienta.