Virtualbox – Shared Folder – automount – Centos 7

Właśnie konfiguruje sobie na nowo środowisko programistyczne którego częścią jest zwirtualizowany CentOS 7. Żeby testować aplikację w czasie rzeczywistym chce aby kod który piszę automatycznie był dostępny na serwerze webowym. Dodatkowo chce od uzależnić się od zewnętrznych serwerów FTP i przesyłana plików. Finalnie – ma lecieć CTRL + S i F5 w przeglądarce.

W tym celu posłużyłem się nowym tutorialem od Linuxiarza dodając do niego kilka swoich elementów (zostały uwzględnione już w tutorialu). Jednym z dodatkowych elementów bardzo pomocnych w całym tym procesie jest automount folderu z projektami.

Bez tytułu

Instalujemy i aktualizujemy wszystkie niezbędne komponenty

yum update
yum install gcc kernel-devel make
yum install bzip2
reboot

Następnie pobieramy obraz ISO Guest Additions: http://download.virtualbox.org/virtualbox/5.0.10/. (najnowsza wersja na dzień pisania tego). Montujemy naz pobrany obraz i wykonujemy serię komend:

mkdir /cdrom
mount /dev/cdrom /cdrom

/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run

mount -t vboxsf win_share /home/www/public_html

Nasz udostępniony folder został dodany do /media/. Jako że użyłem konfiguracji serwera z portalu linuxiarz.pl to folder mojego serwera znajduje się w /home/www/public_html. Dodamy jeszcze 1 linijkę w fstab żeby katalog automatycznie się montował przy starcie systemu.

vi /etc/fstab

/media/sf_win_share /home/www/public_html bind defaults,bind 0 0

Dodajemy uprawnienia do odczytu dla użytkownika

sudo usermod -a -G vboxsf www
sudo usermod -a -G vboxsf nginx
sudo usermod -a -G vboxsf apache

Zrestartujmy jeszcze na koniec php-fpm żeby nie dostawać błędów typu:

sudo service php-fpm restart

[error] 3639#0: *1 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.56.1, server: _, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "192.168.56.180"

Kasztelan Paweł

Programista samouk, zakochany w ZF i Laravel, szerzący opinię że PHP + JS + HTML + CSS to są języki w których może zostać stworzona aplikacja równie dobra, a nawet lepsza od twardego klienta.