CentOS 6.4 + github SSH Key

Mały problem. W jaki sposób sklonować prywatne repozytorium github’a z poziomu edytora tekstowego linux’a? Proste rozwiązanie. Na maszynie, w moim przypadku CentOS 6.4 należy przejść do:

# cd ~/.ssh

Teraz używamy magicznej komendy:

# ssh−keygen

Konsola zwróci nam informację że mamy podać jej nazwę pliku (może pozostać domyślna, czyli enter) i hasło dwukrotnie:
(więcej…)

Czytaj więcej