IIS Srv – MIME for file with no extension

Dziś zauważyłem dosyć ciekawe ‚niedopatrzenie’ ew. ‚błąd’ IIS’a. Dlaczego nazywam to błędem / niedopatrzeniem? – Bo na Linuxie działa. Jeżeli mamy na serwerze plik o nazwie np.: http://twoja_strona.pl/img/company_1967 czyli plik który nie zawiera w sobie rozszerzenia, a jest on np. obrazek i informujemy o tym przeglądarkę poprzez ustawienie odpowiednich parametrów header to APACHE / NginX radzą sobie OSOM i wszystko bangla. IIS natomiast wychodzi z założenia że 404 not found i dupa. Jest jednak na to obejście, i to całkiem proste. Dodajemy do IIS’a MIME o znaku kropki – (dot) – ” . ” i rozszerzenie MIME: „image/png”.

MIME

Czytaj więcej