TaskCentre – VBScript – liczenie plików w folderze

Często zdarza się że chcemy w TaskCentre stworzyć pętle która przetworzy nam znajdujące się na dysku pliki i wykona z nimi odpowiednią operację. w tym celu posłużymy się językiem VBScript a dokładnie tym fragmentem:

Set filesys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set DataFolder = filesys.GetFolder("C:\YouFilePath\")
Set DataFiles = DataFolder.Files
NumberOfFiles = DataFiles.Count 

ThisStep.LogError NumberOfFiles

W systemie TaskCentre rozpoczynamy układanie odpowiednich klocków w przestrzeni roboczej. Przeciągamy do naszej przestrzeni roboczej nowy klocek o nazwie Run VB Script i zmieniamy jego nazwę np. na PoliczIloscPlikow. Na kolejnej zakładce wklejamy wyżej wypisany fragment kodu.
(więcej…)

Czytaj więcej

PHP – zaokrąglanie liczb

Poniżej swoista żółta karteczka dotycząca zaokrąglania liczb w php. W ostatnim czasie chyba wszystko zbyt bardzo zaokrąglam (w tym siebie!).

float round ( float $val [, int $precision = 0 [, int $mode = PHP_ROUND_HALF_UP ]] )

Funkcja zaokrągla liczbę standardowym sposobem, w górę jak jest powyżej 0,5 a dół jak jest poniżej. Przydatna do obliczeń walutowych. Dokumentacja: http://pl1.php.net/manual/en/function.round.php

echo round(1.3);    # 1
echo round(1.5);    # 2
echo round(1.7);    # 2
echo round(1.6, 0);   # 2
echo round(2.95551, 3); # 2.956
echo round(32411, −3); # 32000
echo round(2.045, 2);  # 2.05
echo round(2.055, 2);  # 2.06
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  # 2
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); # 1
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); # 2
echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); # 1

(więcej…)

Czytaj więcej

IIS Srv – MIME for file with no extension

Dziś zauważyłem dosyć ciekawe ‚niedopatrzenie’ ew. ‚błąd’ IIS’a. Dlaczego nazywam to błędem / niedopatrzeniem? – Bo na Linuxie działa. Jeżeli mamy na serwerze plik o nazwie np.: http://twoja_strona.pl/img/company_1967 czyli plik który nie zawiera w sobie rozszerzenia, a jest on np. obrazek i informujemy o tym przeglądarkę poprzez ustawienie odpowiednich parametrów header to APACHE / NginX radzą sobie OSOM i wszystko bangla. IIS natomiast wychodzi z założenia że 404 not found i dupa. Jest jednak na to obejście, i to całkiem proste. Dodajemy do IIS’a MIME o znaku kropki – (dot) – ” . ” i rozszerzenie MIME: „image/png”.

MIME

Czytaj więcej

Windows 8.1 i maszyna wirtualna

Starając się ostatnio znaleźć jak najlepszą metodę postawienia wirtualnej maszyny systemu CentOS 6.3 natknąłem się na kilka rozwiązań, mniej lub bardziej skutecznych.

Podstawowym rozwiązaniem który jako pierwszy przychodzi do głowy jest VirtualBox od Oracle. Jest to dobry pomysł, i z początku uważałem że słuszny. Napotkałem jednak kilka problemów. Pierwszym jest fakt że licencja umożliwia używanie VirtualBox’a tylko do celów testowych – niekomercyjnych. W użytku komercyjnym należy nabyć odpowiednie uprawnienia. (więcej…)

Czytaj więcej