WAMP i XAMPP do kosza? IIS Express z PHP!

Czym jest WAMP i czym jest XAMPP? XAMPP/WAMP są darmowymi, łatwymi w instalacji dystrybucjami Apache’a, zawierającymi MariaDB/MySQL, PHP i Perl. Na naszym Windowsie instalowane są serwisy odpowiedzialne za bazę danych, odpowiednią wersję PHP, Perla. Obie appki instalują nam również swój manager poprzez który otrzymujemy możliwość restartowania usług i zmiany konfiguracji.


Foreman_12753563_2196_x
Panel sterowania XAMPP’em

WSMenu
Panel sterowania WAMPem

Pytanie tylko czy nie idzie zrobić tego „lepiej”? Tak aby rozwiązanie było bardziej zintegrowanie z systemem, tak aby nie irytowało nas doinstalowywanie kolejnych wersji PHP. Żeby aktualizacja nie pociągała za sobą potrzeby odinstalowywania bazy danych? Czy możemy utworzyć narzędzie wydajniejsze? Z większą ilością funkcji? Łatwiejsze i szybsze w obsłudze? Można! Wystarczy posłużyć się wbudowanym IIS Expressem. W celu włączenia IIS’a w naszym systemie udajemy się do Panelu Sterowania > Programy i Funkcje > Włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows > włączamy Usługi WWW. Na poniższym obrazku widać które usługi powinny być zaznaczone dla prawidłowego działania PHP.

1

Po ponownym uruchomieniu systemu Windows będziemy mieli dostępną konsolę o nazwie „Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)„.

2

Przechodzimy do instalacji tego co najważniejsze, czyli PHP! Pobieramy z tej strony Microsoft Web Platform Installer 5.0. Instalujemy i uruchamiamy. Poprzez Web installer instalujemy poszczególne pakiety, na czerwono zaznaczyłem minimum do zainstalowania żeby uruchomić prawidłowo serwer PHP.

3
Instalujemy również mod_rewrite, którego domyślnie w IIS nie ma. Można go pobrać z tej strony. Po instalacji restartujemy usługę IIS z poziomu konsoli.

4

Mamy zainstalowany serwer PHP!
Przejdźmy teraz do podstawowej konfiguracji.

Musimy zacząć od dodania nowej witryny. Konfigurujemy ją wg. własnego uznania.
Ustawiłem witrynę testową w następujący sposób:

Nazwa witryny: testowawitryna (nazwa pojawia się w managerze)
Ścieżka fizyczna: D:\GIT\FARMEXPERT (ścieżka gdzie leży skrypt, np. Symfony startuje z katalogu /public/ więc ścieżka powinna wskazywać właśnie na ten folder).
Powiązanie: http / wszystkie / 80
Nazwa hosta: test.local

5
Wszystkie swoje serwisy uruchamiam na porcie 80. Co zrobić aby szło się do nich normalnie odwoływać z poziomu przeglądarki? W tym celu konfigurujemy nasz plik hosts znajdujący się w tej lokalizacji: %systemroot%\system32\drivers\etc .

6
Dodajemy do pliku następującą linijkę 127.0.0.1 test.local

7
Zapisujemy plik (najlepiej skorzystać z aplikacji Notepad++, bo zwykły notatnik nie ma uprawnień administracyjnych i trzeba robić dziwne tricki żeby nadpisać zawartość).

Teraz pozostało nam już tylko ustawienie swojego interpretera PHP. W tym celu wchodzimy w menedżerze do naszej nowej witryny i odnajdujemy PHP Manager.

8
Z tego poziomu wybieramy wersję PHP na której ma działać wskazana witryna, włączamy/wyłączamy poszczególne moduły. Polecam od razu wyłączyć php_mysql.dll, nie należy używać tej biblioteki!

Po zakończonej konfiguracji restartujemy witrynę tak samo jak serwer (ale z poziomu witryny) i uruchamiamy nasz wcześniej skonfigurowany adres w przeglądarce internetowej.
9

MySQL? A gdzie ten MySQL? Z nim sprawa jest jeszcze prostsza. Wchodzimy na stronę MySQL’a i pobieramy web installer w którym wybieramy pakiety do zainstalowania. Jeżeli stawiamy środowisko dev to polecam pobrać najnowszą wersję MySQL’a (na dzień pisania artykułu 8.0). Jeżeli rozwiązanie ma iść bardziej na stage to ostatnią stabilną wersję (na dzień pisania 5.7)
mysql_installer

Kasztelan Paweł

Programista samouk, zakochany w ZF i Laravel, szerzący opinię że PHP + JS + HTML + CSS to są języki w których może zostać stworzona aplikacja równie dobra, a nawet lepsza od twardego klienta.